Новини

АРХИВ >>

[15.12.2017]

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

Скъпи съграждани,

От цялото си сърце и душа изразявам благодарността си към всички щедри хора, които подкрепиха и участваха в І-я Благотворителен коледен коктейл, на 14.12...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[13.12.2017]

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В ГЪРМЕН

Да подадем ръка 2017 г.> [Пълен текст]

[12.12.2017]

ОБЯВА

На вниманието на жителите на населените места с.Гърмен и с.Дебрен

...> [Пълен текст]

[08.12.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне ...> [Пълен текст]

[06.12.2017]

ОБЯВА

 РАБОТА В ЧУЖБИНА

...> [Пълен текст]

[04.12.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне ...> [Пълен текст]

[01.12.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Прогноза за времето 

...> [Пълен текст]

[27.11.2017]

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН

"Да подъдем ръка"> [Пълен текст]

[24.11.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне ил...> [Пълен текст]

[22.11.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители и приятели на община Гърмен, уведомяваме Ви, че община Гърмен е номинирана за Годишните награди в туризма за 2017 година в категориите „Община на 2017 г. за балнео и спа туриз...> [Пълен текст]

[21.11.2017]

КМЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Г-ЖА МИНКА КАПИТАНОВА ПРИЕ НОВИЯ РОТАРИАНСКИ ОБЕКТ „МУЗЕЙ НА ОТКРИТО“

Вчера 20.11.2017 г. бе официалното откриване на нов ...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

На 23.11.2017 г. /четвъртък/ от 14.00 до 15.00 часа ще има мобилен екип от РУ Гоце Делчев в Общинска администрация с. Гърмен, а от 15.30 до 16.30 часа ще бъдат в село Дъбница. Жители, които желаят сре...> [Пълен текст]

[20.11.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.1 и във връзка с  чл.21 от Закона за общинска собственост, чл.46а, ал. 1 от НРПУРОИ, Кметът на община Гърмен УВЕДОМЯВА  собствениците на  позе...> [Пълен текст]

[17.11.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или р...> [Пълен текст]

[06.11.2017]

ОБЯВА

На вниманието на жителите на населените места  с. Гърмен , с.Дебрен , с.Марчево, и с. Ковачевица 

Пълен текст]

ОБЩИНА ГЪРМЕН С НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ

В изпълнение на Договор за сътрудничество №РД04-213/27.10.2017г. по проект “Закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на “Домашен социален патронаж” село Марчево, общ.Гърмен...> [Пълен текст]

[03.11.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне ...> [Пълен текст]

[30.10.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” Рег. №1983р-15781 екз. № единствен 29.11.2017 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СДПБЗН И РДПБЗН ...> [Пълен текст]

[27.10.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне ...> [Пълен текст]

[26.10.2017]

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

           

                                          ...> [Пълен текст]

[20.10.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[13.10.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[11.10.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ” Цел на проекта: осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на...> [Пълен текст]

НОВИНА

От днес започва ремонта на Горни бани, с.Огняново

Снимки

...> [Пълен текст]

[06.10.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне и...> [Пълен текст]

[05.10.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме жителите на община Гърмен, че ПИРИНПЛАСТ АД гр. Гоце Делчев...> [Пълен текст]

[01.10.2017]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение на Югозападните Общини обявява започването на набиране на желаещи да получат безплатен компостер за домашна употреба СЮЗО ще предостави 400 компостера за домашна употреба на жители на сле...> [Пълен текст]

[29.09.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или р...> [Пълен текст]

[21.09.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Както знаете, на 24.07.2017 г. възникна един от най- големите пожари на територията на Република България, който бошува на територията на община Кресна. Той нанесе огро...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[09.08.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че е одобрен проект на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ №047096, м.“Падарката&ldquo...> [Пълен текст]

[02.08.2017]

ПРОГРАМА ЗА ТРАДИЦИОННИЯТ СЪБОР В СЕЛО ОГНЯНОВО НА 14.08.2017 Г. - 15.08.2017 Г.

14.08.2017 г. /понеделник/ - На стадиона в с. Огняново

18.30 ч. – Откриване на събора

18.35 ч. – Фолклорна програма на Ансамбъл „Младост” пр...> [Пълен текст]

[31.07.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне...> [Пълен текст]

[27.07.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

В общинска администрация Гърмен постъпи писмо от Регионална дирекция „Гранична полиция Смолян с което ни уведомяват, за решение на Областния управител на област Драма, който: Забранява прибиране на ...> [Пълен текст]

[17.07.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне ил...> [Пълен текст]

[12.07.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

В общинска администрация Гърмен постъпи писмо от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Струма –Места“, с което ни уведомяват, че в резултат на развилата се силна буря на 11.07.2017 г., има много изкоренени и...> [Пълен текст]

[07.07.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне...> [Пълен текст]

[05.07.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме жителите на община Гърмен, че на 17.07.2017 г. от 13.00 ч., г-н Иван Стоянов - зам. областен управител на област Благоевград, ще има изнесена приемна в сградата на общи...> [Пълен текст]

[03.07.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[30.06.2017]

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД> [Пълен текст]

[28.06.2017]

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В С. ОГНЯНОВО

Днес кметът на община Гърмен, г-жа Минка Капитанова откри новопостроена детска площадка в с. Огняново. Площадката ще се ползва от детската градина в селото, тъй като сградата, в която се помещава д...> [Пълен текст]

[15.06.2017]

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОЛОЕЗДАЧНА ОБИКОЛКА, ПОСВЕТЕНА НА 180 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

На 18 юли 2017 година, България ще отбележи 180 годишнината от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски. В град Ловеч, Дякон Левски се среща и работи с хора, готови да посветят жи...> [Пълен текст]

[06.06.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение относно публично обявяване по заявление с вх.№ 90-00-3596 от 22.07.2016 година от Нуртен Чолакова, град Гоце Делчев, ул. Гоце Делчев №.... за откриване на процедура за издаване на разреши...> [Пълен текст]

[18.05.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2016 ГОДИНА На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140,> [Пълен текст]

[12.05.2017]

ОБЯВА

ОБЯВА
за набиране на доброволци за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последствият...> [Пълен текст]

[11.05.2017]

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИК ЗА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В С. МАРЧЕВО

Покана за провеждане на консултации за съставяне на СИК за Местен Референдум в с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, на 18 юни 2017 г., с въпрос "Съгласни ли сте Общински съвет Гърмен и об...> [Пълен текст]

[02.05.2017]

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКАТА КРЕАТИВНОСТ, КОНСТРУКТИВНОСТ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩИНА БОСИЛОВО И ОБЩИНА ГЪРМЕН

Стратегията за развитие на младежката креативност, конструктивност и социални умения между община Босилово и общ...> [Пълен текст]

[28.04.2017]

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ДА ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО“ БЕ КУЛМИНАЦИЯТА НА ПРАЗНИЦИТЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

Неофициално с похода до старото село Дебрен бе даден старт на празниците на община Гърмен, а официално им откриване с издигане на българското знаме на 18.04.2017 г., направи кметът на общината – г-жа...> [Пълен текст]

[27.04.2017]

12 ГОДИНИ СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ДЪБНИЦА.

В рамките на празниците на община Гърмен, вече стана традиция четвъртъка да е празник на с. Дъбница. Вече 12 години, на този ден, в 10.00 часа, в парка на селото се провежда състезание по безопасно...> [Пълен текст]

[19.04.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация - Гърмен ка...> [Пълен текст]

[12.04.2017]

ОБЩИНА ГЪРМЕН С НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

Община Гърмен /България/ и община Тасос /Гърция/ съвместно ще изпълняват нов о...> [Пълен текст]

[07.04.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[04.04.2017]

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИЦИТЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 18-23 АПРИЛ 2017 Г.

Уважаеми жители и гости на община Гърмен,> [Пълен текст]

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска администрация с. Гърмен уведомява всички членове на секционните избирателни комисии, че от 6 април 2017 г. (четвъртък), могат да получат възнагражденията си за изборите за народни представите...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани на община Гърмен, Информираме Ви че, след кратко прекъсване на „Обществена топла баня“ намираща се в курорт „Огняновски минерални бани“ с. Огняново, отново отвори врати. Заповядайте!> [Пълен текст]

[20.03.2017]

STANDARD ADVERTISEMENT FOR PUBLICATION OF COMPETITIVE TENDER PROCEDURES CONSTRUCTION WORKS FOR REHABILITATION OF COMMUNITY CENTER IZGREV - 1956 IN THE VILLAGE OF RIBNOVO, MUNICIPALITY OF GARMEN, PROJECT NO CB006.1.21.001


[Пълен текст]

ПИСМО И ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА НА 25 МАРТ ОТ СИК.

Изх. №91-00-108

20.03.2017 г. 

ДО

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО [Пълен текст]

[14.03.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен на основание чл.25, ал.4 от Закона за общинска собственост, УВЕДОМЯВА че е издадена Заповед №109/10.03....> [Пълен текст]

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА СИК В ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА ИНП 2017

Изх. №91-00-100

14.03.2017 г. 

ДО

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

НА ВСИЧКИ ...> [Пълен текст]

[07.03.2017]

ПРОЕКТ НА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РСУО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

О Б Я В А 

На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Регионални програми з...> [Пълен текст]

[02.03.2017]

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА РЕМОНТИРАНАТА СГРАДА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В С. ОСИКОВО

На 01.03.2017 г. Кметът на община Гърмен – г-жа Минка Капитанова откри обн...> [Пълен текст]

[24.02.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рецик...> [Пълен текст]

[17.02.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП-ПЗ за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №005142, м.“Усое“ по КВС земл. с. Лещен за жилищно строителство,...> [Пълен текст]

[14.02.2017]

ДА ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО 2017 ГОДИНА

Покана до самодейни състави за участие в VIII - ми Междонароден фолклорен фестивал "Да пеем и танцуваме заедно 21-22 АПРИЛ 2017 Г.", който ще се проведе в рамките на празниците на община Гърмен. [Пълен текст]

[09.02.2017]

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИ 2017

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК, ви каня, на 13.02.2017 г., от 15.00 часа, в заседателната зала на Общ...> [Пълен текст]

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИ 2017

Методически указания за определяне съставите на Секционните избирателни комисии на територията на община Гърмен в изборите на народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. (без съставите на ПСИК...> [Пълен текст]

[24.01.2017]

ОБЯВА ЗА НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАДЗОР И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРАЖЕНИЯ”

Сигурността на малките язовири у нас през последните две десетилетия е повод за редица тревоги в обществото. Повод за това са немалкото и все по-чести аварии по тях и трагичните резултати о...> [Пълен текст]

[20.01.2017]

ЗА ХИТРИНО!

Уважаеми съграждани,
Голяма е трагедията, която сполетя жителите на с. Хитрино. Жертвите не могат да се върнат, разрушените къщи ще се възстановят, но болката на хората ще ост...> [Пълен текст]

[13.01.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/, с който се променя регулацията на УПИ II, ...> [Пълен текст]

[09.01.2017]

ЙОРДАНОВДЕН В ОБЩИНА ГЪРМЕН

Богоявление (от старо българс...> [Пълен текст]

[05.01.2017]

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА“

Уважаеми жители на община Гърмен, [Пълен текст]

[01.12.2016]

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА”

Колко струва да сбъднеш мечтите на Коледа,
да повярваш, че можеш да бъдеш щастлив,
да повярваш в живота, а също и в хората,...> [Пълен текст]

ПРОГРАМА ЗА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА” 2016 ГОДИНА

...> [Пълен текст]

[30.11.2016]

ТОПЪЛ ОБЯД ЗА 70 ДУШИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН

На 01 Ноември 2016г. стартира предоставянето на нов вид социална услуга в общността по проект „Осигуряване на топъл обяд-2016„ . Договор BG05FMOP001-03.002-0166-С01 беше сключен на 23.11.2016г. между...> [Пълен текст]

[27.10.2016]

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.1 и във връзка с  чл.21 от Закона за общинска собственост, чл.46а, ал. 1 от НРПУРОИ, Кметът на община Гърмен УВЕДОМЯВА  собствениц...> [Пълен текст]

[28.09.2016]

ГРАДЪТ НА ПОБЕДАТА ПРИ РЕКА МЕСТА – НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ

Един от най-значимите проекти в община Гърмен е проект ”Реставрация, консервация и социализация на късно античен град ”Никополис ад Нестум” реализиран по ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013 ...> [Пълен текст]

АРХИВ >>