Новини

АРХИВ >>

[15.01.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[03.01.2019]

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ И КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

 

 

                                               ...> [Пълен текст]

[02.01.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПЗ на ПИ №019049, м.“Шопарланка“, землище село Гърмен, общ.Г...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

 Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПП на трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до ПИ №...> [Пълен текст]

[28.12.2018]

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

 

  [Пълен текст]

[27.12.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-изменение ПРЗ и РУП на УПИ VIII-493, УПИ IV-266 и УПИ III-268, кв. 28 по...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПЗ на ПИ №024082, м.“Колибите“, землище село Рибново, общ.Гъ...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПР на УПИ VII-840, кв.9 по плана на село Огняново, общ. Гърмен за...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 3

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-РУП на УПИ X-50 и УПИ XI-51, кв.7 по плана на с. Лещен, общ. Гърмен за жилищно...> [Пълен текст]

[14.12.2018]

ОБЯВА

Общинска администрация с.Гърмен на основание чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси 

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ...> [Пълен текст]

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

 

       Скъпи  съграждани,

...> [Пълен текст]

[11.12.2018]

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В ГЪРМЕН 2018 Г.

...> [Пълен текст]

[07.12.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[06.12.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Реконструкция, преустройство и промяна предназначение на жилищна...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща на занаятите за художествена керамика“ в УПИ I, пл. №42, кв...> [Пълен текст]

ОБЯВА

Съгласно Заповед № РД-2116/02.11.2018г. изменена със Заповед №РД-2620/04.12.2018г.на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, уведомявам всички собственици и/или ползвате...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[03.12.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II, пл. №62, кв.6 по плана на село Лещен, общ.Гърмен з...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-изменение на ПЗ на ПИ №050022 и ПИ №050038 м. „Голек“, землище сел...> [Пълен текст]

[30.11.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IX, пл. №531, кв.16 по плана на село Горно Дряново, общ.Г...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №024075, м.“Кацата“, землище село Рибново, общ.Гърмен за „Жилищно строи...> [Пълен текст]

[29.11.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-изменение на ПЗ на ПИ №034181, м.“Градец“, землище село Огняново, общ.Гърмен отре...> [Пълен текст]

[26.11.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПЗ на ПИ №086022, м.“Раделер“, землище село Д...> [Пълен текст]

[19.11.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми жители на община Гърмен,

 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 66, ал....> [Пълен текст]

[14.11.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение изменение на ПУП-ПЗ на УПИ IX, пл. №325, кв.7 по плана на село Горно Дряново, общ....> [Пълен текст]

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН

                                    &nb...> [Пълен текст]

[09.11.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[06.11.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РД „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАС...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтерес...> [Пълен текст]

[05.11.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII, кв.6 по плана на к. „Огняновски минерални ...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПП на трасе за транспортен достъп до ПИ №000321, м.“Алямски рид&ld...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 3

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПЗ на ПИ №000321, м.“Алямски рид“, землище село Долно Дрянов...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 4

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-63 и УПИ II-61, кв.31 по плана на село Балдево, общ....> [Пълен текст]

ОБЯВА

Съгласно Заповед № РД-2116/02.11.2018г.  на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, уведомявам всички собственици и/или пол...> [Пълен текст]

[02.11.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[01.11.2018]

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ   ГЪРМЕН

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН...> [Пълен текст]

[25.10.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПРЗ на УПИ І, УПИ XVII, УПИ XVIII, кв. 2 по плана на с. Лещен, общ. ...> [Пълен текст]

[23.10.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПР на УПИ І, пл. №460, кв. 39 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен, обл...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №000872, м.“Рибново“, землище село Рибново, общ. Гърмен за жилищно стро...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[22.10.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПП на трасе за транспортен достъп до ПИ №096027, м.“Маноле“, землище село Гърм...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №096027, м.“Маноле“, землище село Гърмен, общ.Гърмен за „Цех за пелети ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[11.10.2018]

ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА

СНЦ „ Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ организира „ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА“.  Събитието ще се пр...> [Пълен текст]

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИ ОТ КВ. "ЗАГРАДЕ" В С. ГЪРМЕН ЗА СПИРАНЕ НА ВОДАТА

О Б Я В А

Общинска администрация с. Гърмен, уведомява живущите на така наречената „Трета главна ...> [Пълен текст]

[09.10.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[08.10.2018]

НА ВНИМАНИЕТО НА МЛАДЕЖИТЕ ДО 29 Г. С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

От 01 октомври 2018 г. стартира процедурата за кандидатстване за работни места в областните и общинските администрации по Програма „Старт на кариерата“ за заетост през 2019 г. З...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[02.10.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПР на УПИ VIІ, пл. №244, кв. 28 по плана на с. Дъбница, общ. Гърмен, об...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[01.10.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

[28.09.2018]

ОБЯВА

На, 29.09.2018 г. (събота), в с. Гърмен пред читалището, от 8.30 ч. до 18.00 ч. ще се проведат безплатни гинекологични прегледи и ехограф за коремн...> [Пълен текст]

[27.09.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПР на УПИ IV, кв. 44, по плана на с. Горно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[25.09.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕ

Project name: Development of t...> [Пълен текст]

[20.09.2018]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Екипът на Областен информационен център - Благоевград Ви кани да присъствате на информационна среща на тема: "Европейски средства за бизнеса в селските райони"

 

За пов...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

    &nb...> [Пълен текст]

[19.09.2018]

ОБЯВА

На 21 септември  2018 г. (петък), общинска администрация с. Гърмен няма да обслужва гражданите, п...> [Пълен текст]

[18.09.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или реци...> [Пълен текст]

[17.09.2018]

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

        ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ   ГЪРМЕН

 <...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е внесен за одобрение КПИИ- Къщи за гости-2 броя, барбекю, ограда и навес“, находящ се в УПИ І, пл. №297, кв. 1 по план...> [Пълен текст]

[14.09.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Механа и зона за релакс“, находящ се в ПИ №006135, землище село Лещен, общ. Гър...> [Пълен текст]

[12.09.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ДОМАШНИ СВИНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АЧС

 Африканската чума по свинете е силно заразно заболяване, което засяга свинете от различни възрасти без значение от пола.За предотвратяването на разпространението на вируса от з...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[07.09.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

 Прог...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[04.09.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА ПРЕВАНТИВНИ МЕР...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПР на УПИ ХI, пл. №39, кв.15 по плана на село Огняново, общ.Гърмен. На основ...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №058067, м.“Бунарджик“, землище село Хвостяне, общ.Гърмен за „Изграждан...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 3

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща за гости с ограда и навеси“, находящ се в УПИ IІ, пл. №361, кв. 1 по плана...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 4

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Автомивка и търговски обект“ в ПИ №000074, м. „Беслет“, землище село Осиково, о...> [Пълен текст]

[31.08.2018]

ПОКАНА ЗА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ СЕЛО РИБНОВО

 

           [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или реци...> [Пълен текст]

[30.08.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[28.08.2018]

ОБЯВА 1

   В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-716 / 02.08.2018 г. н...> [Пълен текст]

ОБЯВА 2

   Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползв...> [Пълен текст]

[27.08.2018]

ОБЯВА

От Минка Сабриева Капитанова, Кмет на община Гърмен, село Гърмен, област Благоевград, Булстат 000024752

 ...> [Пълен текст]

[24.08.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

[20.08.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В ИНДИВИДУАЛНАТА СПРАВКА НА СТРАНИЦАТА НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ Е КАЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТАНОВЕНИТЕ ЗАСТЪПВАНИЯ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЗАСТЪПВАНЕ ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА ПО...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[15.08.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

 

 

Пълен текст]

[10.08.2018]

ОБЯВА

Относно създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018 - 2019 година.

За повече информация - Тук<...> [Пълен текст]

[07.08.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[03.08.2018]

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл. 37в от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 го...> [Пълен текст]

[30.07.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[26.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща за гости“, находящ се в УПИ VІ, пл. №602, кв. 48 по плана на с. Гърмен, об...> [Пълен текст]

[25.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПРЗ за жилищно строителство на УПИ XIV, пл. №973, кв. 4, по плана на с. Рибново,...> [Пълен текст]

[24.07.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

Заповядайте на информационен и мотивационен ден в с. ГЪРМЕН на 26.07.18 (четвъртък) от 14 ч. в читалнята на читалище „Искра“ община Гърмен.

Ще представим какво ...> [Пълен текст]

[23.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №048040, м. „Зольово“ по КВС землище село Рибново, общ. Гърм...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[20.07.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

[18.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №034030, м.“Градец“, землище село Огняново, общ. Гърмен за жилищно строи...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №021026, местност “Решманица“, землище с. Гърмен за жилищно строителств...> [Пълен текст]

[13.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща за гости“, находящ се в УПИ IХ, пл. №872, кв. 46, по плана на с. Огняново,...> [Пълен текст]

[09.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

НЕОТЪПКАНА ПЪТЕКА - КАМЕРНА МУЗИКА В С. КОВАЧЕВИЦА - 03 - 06.08.2018 г.
[Пълен текст]

[06.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне...> [Пълен текст]

[05.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповед №268 от 05.07.2018 г за определяне на мерки за осигуряване на пожарната безопасност

...> [Пълен текст]

[03.07.2018]

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОБЯВЯВЯ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

                                                        &...> [Пълен текст]

[29.06.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ...> [Пълен текст]

[27.06.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2017 ГОДИНА

На основание и чл. 21,...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ –„Къща за гости с кафе-бар“ в ПИ №010031 по КВС на земл. с.Горно Дряново, общ. Г...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГРАД БЛАГОЕ...> [Пълен текст]

[22.06.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

[19.06.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ...> [Пълен текст]

[15.06.2018]

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ В ОБЩИНА ГЪРМЕН

   Община Гърмен разработи поредния добър социален проект, който бе одобрен. Договорът за неговото изпълнение бе подписан от кмета Минка Капитанова в Министерств...> [Пълен текст]

[11.06.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на УПИ I-19078, УПИ II-19079, УПИ III-19081, УПИ IV-19082 и УПИ V-19083, кв...> [Пълен текст]

[08.06.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

[06.06.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство ...> [Пълен текст]

[04.06.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство ...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

[01.06.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[29.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща за гости“, находящ се в УПИ ХIV, пл. №145, кв. 21, по плана на с. Марчево,...> [Пълен текст]

[28.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща за гости“, находящ се в УПИ I, пл. №416, кв. 32 по плана на с. Ковачевица,...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение относно публично обявяване по заявление с вх. № 04-02-13 от 19.03.2018 година от "Вега Трейд" ЕООД, град Гоце Делчев , улица "Драмски път" №24, област Благоевград за откриване на процедура ...> [Пълен текст]

[23.05.2018]

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Тук

...> [Пълен текст]

[18.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ...> [Пълен текст]

STANDARD ADVERTISEMENT FOR PUBLICATION OF COMPETITIVE TENDER PROCEDURE FOR SUPPLY OF FOLK COSTUMES, MUSICAL INSTRUMENTS, FURNITURE, MOBILE SCENE AND SCREEN FOR COMMUNITY CENTER IZGREV - 1956 IN THE VILLAGE OF RIBNOVO, MUNICIPALITY OF GARMEN

 

Tender procedure for Supply of folk costumes, musical instruments, furniture, mobile scene and screen for community center Izgrev - 1956 in ...> [Пълен текст]

[15.05.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Преустройство и промяна предназначението на фурна в малко предприятие за пре...> [Пълен текст]

[11.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

[08.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Преустройство и промяна предназначение на къща за гости в семеен хотел и пристр...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №046001, м.“Чавдаров кавак“, землище село Дебрен, общ. Гърмен за „Конт...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-деклараци...> [Пълен текст]

[04.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ...> [Пълен текст]

[30.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПР/план за регулация/, с който се променя дворищната регулация на УПИ III-513, ...> [Пълен текст]

[27.04.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) публикува Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, финансирани „За Чиста Околна Среда – 2018 г. на тема „О...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ...> [Пълен текст]

[25.04.2018]

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

По случай Празника на община Гърмен - 2018, в общинска администрация се

получиха поздравителни адреси от:

Г-н Румен Радев - Президент на републиката;

Г-н Даниел Панов - пред...> [Пълен текст]

[24.04.2018]

ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН - 2018 Г

И ДОГОДИНА КЕ ДОЙДЕМ ПАК

Както винаги, така и тази година, кулминацията на празниците на община Гърмен бе ІХ-я Международния фолклорен фестивал ...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ –„Лекарски кабинет и жилище“ в УПИ III, пл. №295, кв.19 по плана на с. Огняново,...> [Пълен текст]

[23.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПР/план за регулация/, с който се променя регулационната граница между УПИ XXVI...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

[19.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ- Възрожденска къща за екотуризъм“, находящ се в УПИ V, пл. №466,565, кв. 26 по п...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №050038, м.“Голек“, землище село Марчево, общ. Гърмен за „Къщи за гости,...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 3

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №034181, м.“Градец“, землище село Огняново, общ.Гърмен за „Открит и закр...> [Пълен текст]

[16.04.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ

Уважаеми жители на община Гърмен, ако сте клиенти на електроразпределително дружество ЧЕЗ България, Ви информира за следните услуги,които можете да ползвате.

Безплатно SMS известява...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме жителите на община Гърмен, че "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на насе...> [Пълен текст]

[13.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща за гости“, находящ се в УПИ IIІ, пл. №1, кв. 7 по плана на с. Марчево, о...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

О Б Я В Л Е Н И Е Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Медицински център за рехабилитация, физиотерапия и...> [Пълен текст]

[12.04.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „ОБЩИНА ГЪРМЕН – МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ДА ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО““

    Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №036001, м. „К.Торище“ по КВС землище село Рибново, общ. Гърме...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №№ 000114, 000190, 015059, 015061, м.“Пандимон“ и ПИ №000116...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №№000105, 000108 и 015058, м.“Пандимон“ и ПИ №000107, м. „Ма...> [Пълен текст]

[10.04.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

 

 

Пълен текст]

[04.04.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители и гости на община Гърмен,

Тази година Празникът на община Гърмен ще се проведе от 16 до 21 април 20...> [Пълен текст]

[03.04.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани,

Общинска администрация с. Гърмен, обл. Благоевград, извършва 14 бр. административни услуги по гражданско състояние по електроне...> [Пълен текст]

[02.04.2018]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

За повече информация : Тук

...> [Пълен текст]

[30.03.2018]

НАЙ-ДОБРИТЕ СЕДМОКЛАСНИЦИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД!!!

За поредна година ученици от СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Гърмен се класираха за Националния кръг на забавното състезание „Ключът на музиката“, след като заеха първите т...> [Пълен текст]

ТРЕТОКЛАСНИЧКАТА ОТ СУ - ГЪРМЕН - НЕВЕНА МАРТИНОВА БОРИСОВА, С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КОСТАДИНКА КАСАБОВА, СПЕЧЕЛИ ТРЕТО МЯСТО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "РИСУВАМ ЗА ДЕЦАТА НА ЕВРОПА".

[Пълен текст]

НОВ УСПЕХ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ " С. ГЪРМЕН

Днес, 30.03.2018 г. на финала на Областните ученически игри - Благоевград 2018 г. - волейбол VIII - X клас/девойки/, момичетата от VIII клас на СУ - Гърмен спечелиха престижно второ място, като отстъп...> [Пълен текст]

[21.03.2018]

ПОКАНА

 По случай Великденските празници, каним всички жители и

 гости на община Гърмен на следните културни мероприятия: [Пълен текст]

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, КОИТО ИМАТ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТЮТЮН ПРЕЗ 2018 Г, ЧЕ СЪЩИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ В РЕГИСТЪР ТЮТЮН В ОСЗ ГЪРМЕН.

За повече информация : Пълен текст]

[16.03.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с водени преговори между Министерството на земеделието и храните и лично от министър Румен Порожанов и Европейската комисия по отношение на формирането на новата Обща селскостопанска пол...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №094002, м. „Даръковица“ по КВС землище село Гърмен, общ. Гърм...> [Пълен текст]

[06.03.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

Pr [Пълен текст]

[19.02.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на информационно - разяснителна кампания във връзка с прием на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания кампания 2018 г.> [Пълен текст]

[15.02.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ОТ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО Успешно приключва първият проект на Община Гърмен, финансиран от новия програмен период 2014-2020 г. по ОП РЧР ...> [Пълен текст]

[12.02.2018]

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОБЯВЯВЯ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

 

 

                                       ...> [Пълен текст]

АРХИВ >>