Община Гърмен » Бюджет » Отчет на бюджет

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017 Г.

Документ /файл/:

Дата на публикуване:

Отчет за изпълнението на Бюджет Януари 2017 г.

 06.04.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Февруари 2017 г. 

 06.04.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Март 2017 г.

 10.04.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Април 2017 г. 

 10.05.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Май 2017 г. 

 12.06.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017 Г. 

Документ /файл/:

Дата на публикуване:

 Отчет за изпълнението на Бюджет Януари-Март 2017 г.

 02.05.2017 г.