Община Гърмен » Бюджет » Отчет на бюджет

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017 Г.

Документ /файл/:

Дата на публикуване:

Отчет за изпълнението на Бюджет Януари 2017 г.

 06.04.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Февруари 2017 г. 

 06.04.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Март 2017 г.

 10.04.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Април 2017 г. 

 10.05.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Май 2017 г. 

 12.06.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Юни 2017 г.

 15.07.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Юли 2017 г. 

 09.08.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Август 2017 г.

 10.09.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Септември 2017 г.

 10.10.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Октомври 2017 г.

 10.11.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Ноември 2017 г.

 10.12.2017 г.

 Отчет за изпълнение на Бюджет Декември 2017 г.

 08.01.2018 г.

 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017 Г. 

Документ /файл/:

Дата на публикуване:

Отчет за изпълнението на Бюджет I-во тримесечие 2017 г.

 02.05.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет II-во тримесечие 2017 г.

 01.08.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет III-то тримесечие 2017 г.

 01.11.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет IV-то тримесечие 2017 г.

 26.02.2018 г.

 

 

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018 Г.

Документ /файл/: Дата на публикуване:
Отчет за изпълнението на Бюджет Януари 2018 г.  12.02.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет Февруари 2018 г.  12.03.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет Март 2018 г.  10.04.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет Април 2018 г.  10.05.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет Май 2018 г.  11.06.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджета Юни 2018 г.  10.07.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджета Юли 2018 г.  10.08.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджета Август 2018 г.   10.09.2018 г. 
Отчет за изпълнението на Бюджета Септември 2018 г.  10.10.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджета Октомври 2018 г.  12.11.2018 г.
Отчет за изпълнениет на Бюджета Ноември 2018 г.  10.12.2018 г.
Отчет за изпълнениет на Бюджета Декември 2018 г.  10.01.2019 г.

 

 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018 Г. 

Документ /файл/: Дата на публикуване:
Отчет за изпълнението на Бюджет I-во тримесечие 2018 г.  25.04.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет II- тримесечие 2018 г.  30.07.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет III-тримесечие 2018 г.  25.10.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет IV-тримесечие 2018 г.  25.02.2019 г.

 

 

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019 Г. 

Документ /файл/:

Дата на публикуване:

Отчет за изпълнение на Бюджета Януари 2019 г.  11.02.2019 г.
Отчет за изпълнение на Бюджета Февруари 2019 г.  11.03.2019 г.
   
 

.