Община Гърмен » Общински съвет » Върнати решения

ПРОТОКОЛ № 24/11.05.2017 г.

РЕШЕНИЕ № 297 – Върнато със Заповед № ОА-АК-176/25.05.2017 г. на Областен Управител на област Благоевград 

Не приема предложението на Кмета на общината за утвърждаване на образците от книжата за провеждане на местния референдум в с. Марчево на 18.06.2017 г. и одобряване на разходите за организирането и финансирането му.