Новини

АРХИВ >>

[23.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне и...> [Пълен текст]

[21.03.2018]

ПОКАНА

 По случай Великденските празници, каним всички жители и

 гости на община Гърмен на следните културни мероприятия: [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

[19.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

[16.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с водени преговори между Министерството на земеделието и храните и лично от министър Румен Порожанов и Европейската комисия по отношение на формирането на новата Обща селскостопанска пол...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

[14.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

[12.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

[09.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

[08.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

[06.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издава...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

[01.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

[28.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

[23.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнася...> [Пълен текст]

[19.02.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на информационно - разяснителна кампания във връзка с прием на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания кампания 2018 г.> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

[16.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне и...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

[15.02.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ОТ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО Успешно приключва първият проект на Община Гърмен, финансиран от новия програмен период 2014-2020 г. по ОП РЧР ...> [Пълен текст]

[13.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

[12.02.2018]

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОБЯВЯВЯ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

 

 

[Пълен текст]

[09.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнася...> [Пълен текст]

[08.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

Уведомление На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-деклара...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

        На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство з...> [Пълен текст]

[30.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[24.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверк...> [Пълен текст]

[18.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка н...> [Пълен текст]

[17.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

      На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за завер...> [Пълен текст]

[15.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

      На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало админист...> [Пълен текст]

[10.01.2018]

ОБЯВА

РАБОТА В ЧУЖБИНА

...> [Пълен текст]

[08.01.2018]

ЙОРДАНОВДЕН В ОБЩИНА ГЪРМЕН

Богоявление (от старо български - явление на Бог) е един от най-древните християнски празници. Празнува се на 6 януари (Йордановден). Според православния календар празникът Йордановден ознаменува к...> [Пълен текст]

[05.01.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или р...> [Пълен текст]

[03.01.2018]

ОБЯВА

 Общинска администрация с.Гърмен на основание чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси 

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН...> [Пълен текст]

[29.12.2017]

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ВСИЧКИ ДОБРИ ХОРА

Скъпи съграждани,

За мен е чест и удоволствие да изразя благодарността си към всички добри хора, които подкрепиха и участваха в благотворителната инициатива „Да пода...> [Пълен текст]

[19.12.2017]

КМЕТЪТ МИНКА КАПИТАНОВА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ

Kметовете на Гоце Делчев – Владимир Москов, Гърмен – Минка Капитанова и Хаджидимово – Людмил Терзиев, и Министърът на околната среда и водите Нено Димов, подписаха договор за изграждане на две инстала...> [Пълен текст]

[15.12.2017]

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

Скъпи съграждани,

От цялото си сърце и душа изразявам благодарността си към всички щедри хора, които подкрепиха и участваха в І-я Благотворителен коледен коктейл, на 14.12...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[13.12.2017]

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В ГЪРМЕН

Да подадем ръка 2017 г.> [Пълен текст]

[12.12.2017]

ОБЯВА

На вниманието на жителите на населените места с.Гърмен и с.Дебрен

...> [Пълен текст]

[08.12.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне ...> [Пълен текст]

[06.12.2017]

ОБЯВА

 РАБОТА В ЧУЖБИНА

...> [Пълен текст]

[04.12.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне ...> [Пълен текст]

[01.12.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Прогноза за времето 

...> [Пълен текст]

[27.11.2017]

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН

"Да подъдем ръка"> [Пълен текст]

[24.11.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне ил...> [Пълен текст]

[22.11.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители и приятели на община Гърмен, уведомяваме Ви, че община Гърмен е номинирана за Годишните награди в туризма за 2017 година в категориите „Община на 2017 г. за балнео и спа туриз...> [Пълен текст]

[21.11.2017]

КМЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Г-ЖА МИНКА КАПИТАНОВА ПРИЕ НОВИЯ РОТАРИАНСКИ ОБЕКТ „МУЗЕЙ НА ОТКРИТО“

Вчера 20.11.2017 г. бе официалното откриване на нов ...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

На 23.11.2017 г. /четвъртък/ от 14.00 до 15.00 часа ще има мобилен екип от РУ Гоце Делчев в Общинска администрация с. Гърмен, а от 15.30 до 16.30 часа ще бъдат в село Дъбница. Жители, които желаят сре...> [Пълен текст]

[20.11.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.1 и във връзка с  чл.21 от Закона за общинска собственост, чл.46а, ал. 1 от НРПУРОИ, Кметът на община Гърмен УВЕДОМЯВА  собствениците на  позе...> [Пълен текст]

[17.11.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или р...> [Пълен текст]

[13.11.2017]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ПО ПОД МЯРКА 7.2 НА ПРСР

 

   [Пълен текст]

[06.11.2017]

ОБЯВА

На вниманието на жителите на населените места  с. Гърмен , с.Дебрен , с.Марчево, и с. Ковачевица 

Пълен текст]

ОБЩИНА ГЪРМЕН С НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ

В изпълнение на Договор за сътрудничество №РД04-213/27.10.2017г. по проект “Закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на “Домашен социален патронаж” село Марчево, общ.Гърмен...> [Пълен текст]

[03.11.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне ...> [Пълен текст]

[30.10.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” Рег. №1983р-15781 екз. № единствен 29.11.2017 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СДПБЗН И РДПБЗН ...> [Пълен текст]

[27.10.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне ...> [Пълен текст]

[26.10.2017]

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

           

                                          ...> [Пълен текст]

[20.10.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[13.10.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[11.10.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ” Цел на проекта: осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на...> [Пълен текст]

НОВИНА

От днес започва ремонта на Горни бани, с.Огняново

Снимки

...> [Пълен текст]

[06.10.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне и...> [Пълен текст]

[05.10.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме жителите на община Гърмен, че ПИРИНПЛАСТ АД гр. Гоце Делчев...> [Пълен текст]

[01.10.2017]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение на Югозападните Общини обявява започването на набиране на желаещи да получат безплатен компостер за домашна употреба СЮЗО ще предостави 400 компостера за домашна употреба на жители на сле...> [Пълен текст]

[29.09.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или р...> [Пълен текст]

[21.09.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Както знаете, на 24.07.2017 г. възникна един от най- големите пожари на територията на Република България, който бошува на територията на община Кресна. Той нанесе огро...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[09.08.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че е одобрен проект на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ №047096, м.“Падарката&ldquo...> [Пълен текст]

[02.08.2017]

ПРОГРАМА ЗА ТРАДИЦИОННИЯТ СЪБОР В СЕЛО ОГНЯНОВО НА 14.08.2017 Г. - 15.08.2017 Г.

14.08.2017 г. /понеделник/ - На стадиона в с. Огняново

18.30 ч. – Откриване на събора

18.35 ч. – Фолклорна програма на Ансамбъл „Младост” пр...> [Пълен текст]

АРХИВ >>