Община Гърмен » Общинска администрация » Кметски екип » Заместник - кметове

 

Заместник-кметове

Заместник-кмет

Величка Цветкова 

0882/966752

Централа 07523/2040

Вътрешен 105

 

Величка Цветкова  родена на 21.12.1963 г.  в гр. Велинград.

Висше  образование - ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград, специалност "Предучилищна педагогика".

1. От 1986 г. до 1993 г. - детска учителка;

2. От 1993 г. до 2017 г. - ДБТ гр  Г. Делчев -старши експерт;

3. От 15.08.2017 г . - заместник-кмет на община Гърмен.

 

 Заместник-кмет

 Валери Кесимов

 0878/880315

 Централа 07523/2040

 Вътрешен 110

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Валери Кесимов роден  на 12.07.1975 г.

Средно образование - техникум по икономика "Иван Илиев" гр. Благоевград, специалност "Икономика",  профил "Вътрешна търговия" с квалификация "Икономист счетоводител".

Висше образование - ЮЗУ "Неофит Рилски ",  специалност "Икономика на социално културната сфера".

Магистърска  степен "Счетоводство и контрол"  -  ЮЗУ "Неофит Рилски " гр. Благоевград.  

От 17.01.2018 г. – заместник-кмет на община Гърмен.