Община Гърмен » Общински съвет » Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

Обаразец на декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук

Обаразец на декларация по чл.35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т.1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т.3

Исмет  Узунов  Председател на общ. съвет  изтегли  
Мустафа   Мейзин  Общински съветник  изтегли  
Самуил  Куйбишев Общински съветник  изтегли  
Али   Господев  Общински съветник   изтегли  
Фазли   Ролев  Общински съветник   изтегли   
Ибрахим  Джуркин  Общински съветник   изтегли  
Али   Авдиков  Общински съветник   изтегли  
Мустафа   Геров  Общински съветник   изтегли  
Росен   Соленков  Общински съветник   изтегли  
Ибрим  Мутаджиков  Общински съветник   изтегли  
Хамид  Юсниев  Общински съветник   изтегли  
Владислав  Качериев  Общински съветник   изтегли  
Рефат   Ходжа  Общински съветник   изтегли  
Верхат  Ислямов  Общински съветник   изтегли  
Екатерина   Татанова  Общински съветник   изтегли  
Мурат  Адем Общински съветник   изтегли  
Осман  Узунов Общински съветник   изтегли