Община Гърмен » Общинска администрация » Кметски екип » Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 3

Вайт   Моллахасанов  Кмет на  с. Долно Дряново  изтегли  
Мехмедали  Хаджиев  Кмет на  с. Горно Дряново  изтегли  
Сейхан   Ахмедов    Кмет на с. Хвостяне  изтегли  
Ракип   Камбуров  Кмет на с. Ореше  изтегли  
Ангелина  Качамакова  Кмет на с. Крушево  изтегли  
Даниела   Пидева  Кмет на с. Скребатно  изтегли  
Илиана   Гюрнева  Кмет на с. Балдево  изтегли  
Синем   Бекирова  Кмет на с. Дъбница  изтегли  
Митко    Дедьов  Кмет на с. Осиково  изтегли  
Феим  Иса  Кмет на с- Рибново  изтегли  
Димитрия   Гюрова  Кмет на с. Огняново  изтегли  
Розен   Марчев  Кмет на с. Марчево  изтегли  
Тюркиян   Ходжова  Кмет на с. Дебрен  изтегли  
Минка   Капитанова  Кмет на община Гърмен  изтегли  

 

Списък на лицата, които не са подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ в срок - няма