Община Гърмен » Протоколи на ОЕСУТ » Протоколи на ОЕСУТ

Протоколи на общинския експертен съвет по устройство на територията


 

Протокол №11 от 07.11.2018 г.