Община Гърмен » ИЧЕП 2019 г. » Избирателни списъци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент

от Република България на 26 май 2019 г.