Община Гърмен » Заповеди на кмета » Нормативни документи

Заповеди на кмета

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

No. 388 от 27.10.2017 Заповед №388

No. 372 от 13.10.2017 Заповед №372 от 27.09.2017 г. за изработване на КПИИ по плана на с. Огняново

No. 361 от 05.10.2017 Заповед №361 от 5.10.2017 г. за изработване на ПУП-ПУР по плана на к." Огняновски минерални бани ''

No. 351 от 28.09.2017 Заповед №351 от 28.09.2017г. за изработване на КПИИ по плана на с.Гърмен

No. 350 от 27.09.2017 Заповед №350 от 27.09.2017 г. за изработване на ПУП-ПР по плана на с. Огняново

No. 292 от 08.08.2017 Заповед №292 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Марчево

No. 291 от 08.08.2017 Заповед №291 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПР в с. Гърмен

No. 290 от 08.08.2017 Заповед №290 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Рибново

No. 289 от 08.08.2017 Заповед №289 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Гърмен

No. 288 от 08.08.2017 Заповед №288 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Долно Дряново

No. 287 от 08.08.2017 Заповед №287 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Рибново

No. 281 от 31.07.2017 Заповед №281 от 31.07.2017 г. за изработване на КПИИ в с. Гърмен

No. 277 от 28.07.2017 Заповед №277 от 28.07.2017 г. за изработване на КПИИ в с. Огняново

No. 250 от 28.06.2017 Заповед №250 от 28.06.2017 г. за изработване на ПУП-ПР в землището на с. Гърмен

No. 247 от 20.06.2017 Заповед №247 от 20.06.2017 г. за изработване на КПИИ в с. Огняново

No. 246 от 20.06.2017 Заповед №246 от 20.06.2017 г. за изработване на КПИИ в с. Долно Дряново

No. 239 от 12.06.2017 Заповед №239 от 12.06.2017 г. за обявяване настъпването на етап "восъчна зрялост" на посевите и житните култури на територията на община Гърмен

No. 168 от 10.04.2017 Заповед №168 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП в УПИ III, кв. 24 по плана на с. Долно Дряново

No. 167 от 10.04.2017 Заповед №167 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП - смяна на предназначение на ПИ №009647, землището на с. Лещен

No. 166 от 10.04.2017 Заповед №166 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП между УПИ VI, кв. 37 и УПИ V, кв. 37 по плана на с. Гърмен

No. 165 от 10.04.2017 Заповед №165 от 10.04.2017 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП

No. 161 от 10.04.2017 Заповед №161 от 10.04.2017 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП

No. 158 от 10.04.2017 Заповед №158 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП в УПИ II, кв. 5 по плана на с. Лещен

No. 156 от 10.04.2017 Заповед №156 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП в УПИ XI, кв. 33 по плана на с. Дъбница

No. 155 от 10.04.2017 Заповед №155 от 10.04.2017 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП

No. 152 от 31.03.2017 Заповед №152 от 31.03.2017 г. за одобряване на ПУП в УПИ VI, кв. 39 по плана на с. Дъбница

No. 151 от 31.03.2017 Заповед №151 от 31.03.2017 г. за допускане изработване на КПИИ

No. 109 от 10.03.2017 Заповед №109 от 10.03.2017 г. за отчуждаване на имоти по плана на с. Горно Дряново

No. 103 от 07.03.2017 Заповед №103 от 07.03.2017 г. за одобряване на КПИИ

No. 98 от 02.03.2017 Заповед №98 от 02.03.2017 г. за забрана запалването и изгарянето на стърнища и други растителни отпадаци

No. 96 от 02.03.2017 Заповед №96 от 02.03.2017 г. за разрешение за изработване на ПУП на Мюсюлманско настоятелство с. Дебрен

No. 85 от 27.02.2017 Заповед №85 от 27.02.2017 г. за разрешение за изготвяне на ПУП на "Еркан" ЕООД с. Дъбница

No. 77 от 21.02.2017 Заповед №77 от 21.02.2017 г. относно забраната за палене на огън на открити места и огньовете по случай "Сирни заговезни"

No. 72 от 17.02.2017 Заповед №72 от 17.02.2017 г. за допускане изработване на ПУП-ПЗ

No. 71 от 17.02.2017 Заповед №71 от 17.02.2017 г. за допускане изработване на ПУП-ПЗ

No. 66 от 17.02.2017 Заповед №66 от 17.02.2017 г. за допускане изработване на ПУП за УПИ XI, кв.33 по плана на с. Дъбница

No. 503 от 30.12.2016 Заповед №503 от 30.12.2016 г. за определяне границите на районите,видът на извършените услуги по чл. 62 от Закона за местните данаци и такси и честотата на сметоизвозване на територията на общ. Гърмен

No. 450 от 22.11.2016 Заповед №450 от 22.11.2016 г. относно продажбата на пиротехнически изделия на сергии и други временни търговски обекти

No. 279 от 22.06.2016 Заповед №279 от 22.06.2016 г. относно настъпване на етап „восъчна зрялост” на посевите от житни култури на територията на община Гърмен

No. 53 от 12.02.2016 Заповед №53 от 12.02.2016 г. относно покрива на навеса на сградата на ресторант „Кондор”, находящ се в местността „Долни Бани”, с. Огняново.

No. 48 от 09.02.2016 Заповед №48 от 09.02.2016 г. за премахване от собствениците жилищна сграда, находяща се в УПИ V, кв. 21, пл. №149 по плана на с. Марчево.

No. 267 от 02.07.2015 Заповед №267 от 02.07.2015 г. относно настъпване на „восъчна зрялост” на посевите от житни култури и определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията по прибиране на реколтата

No. 243 от 16.06.2015 Заповед №243 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Цветан Михайлов

No. 242 от 16.06.2015 Заповед №242 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Росен Радков

No. 241 от 16.06.2015 Заповед №241 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Радослав Илиев

No. 240 от 16.06.2015 Заповед №240 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Славчо Илиев

No. 239 от 16.06.2015 Заповед №239 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Емилия Кирчева

No. 238 от 16.06.2015 Заповед №238 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Елена Асенова

No. 237 от 16.06.2015 Заповед №237 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Виктор Огнянов

No. 236 от 16.06.2015 Заповед №236 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Асен Айдаров

No. 235 от 16.06.2015 Заповед №235 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Атанас Асенов

No. 234 от 16.06.2015 Заповед №234 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Борис Илиев

No. 233 от 16.06.2015 Заповед №233 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Боян Радков

No. 232 от 16.06.2015 Заповед №232 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Дияна Айдарова

No. 231 от 16.06.2015 Заповед №231 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Златко Асенов

No. 230 от 16.06.2015 Заповед №230 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Красимир Михайлов

No. 229 от 16.06.2015 Заповед №229 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Наска Павлова

No. 228 от 16.06.2015 Заповед №228 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Красимир Радков

No. 199 от 02.06.2015 Заповед №199 от 02.06.2015 г. във връзка с недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на земеделската продукция, селскостопанския инвентар и горските територии.

No. 104 от 13.03.2015 Заповед №104 от 13.03.2015 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвратяване на пожари в горите, селскостопанския поземлен фонд и населените места през настъпващия пожароопасен сезон на 2015 г.

No. 79 от 20.02.2015 Заповед №79 от 20.02.2015 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвратяване на пожари в горите, селскостопанския поземлен фонд и населените места през настъпващия пожароопасен сезон на 2015 г.

No. 78 от 20.02.2015 Заповед №78 от 20.02.2015 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвратяване на пожари в горите, селскостопанския поземлен фонд и населените места през настъпващия пожароопасен сезон на 2015 г.

горе