Новини

<< Всички новини

[30.10.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

Рег. №1983р-15781 екз. № единствен

29.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СДПБЗН И РДПБЗН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ,

Във връзка с постъпилата в НОЦ на ГДПБЗН-МВР прогноза за времето на 30.10.2017 г. за опасни явления от силни ветрове съпроводени с ниски температури е обявен оранжев код за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Сливен, Ямбол и Бургас а жълт код за останалите области в страната, приложено Ви изпращаме метео данните от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС.

Във връзка с очакваните опасни явления е необходимо да бъдат взети от Ваша страна допълнителни превантивни мерки за:

1.Информиране органите на изпълнителната и местната власт, основните съставни части на ЕСС и дежурните на областните и общинските съвети за сигурност за очакваните силни и бурни ветрове.

2.Привеждане в готовност техника за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи, за действие при паднали дървета, части от покриви на сгради и др., да се уточни състава на органите за управление и силите за действие, като при необходимост се създаде организация за събиране на свободния от дежурство състав.

3. Следене от служителите на Оперативните центрове при СДПБЗН и РДПБЗН редовно метеорологичната прогноза от сайта на НИМХ-БАН, изпращаната от отдел НОЦ при ГДПБЗН-МВР и публикуваната в гео-портала на Центъра за аерокосмическо наблюдение към ДКИС-МВР информация.

4.Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията силни и бурни ветрове и правилата за безопасно поведение и действия.

Приложение:

Информация предоставена от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС

ДИРЕКТОР:

ГЛАВЕН КОМИСАР

Николай Николов

Изготвил: Оперативен дежурен в

отдел НОЦ-ГДПБЗН-МВР /П/

29.10.2017 г.

Съгласувал: комисар Т. Бързилов,

Началник на отдел НОЦ-ГДПБЗН-МВР /П/

29.10.2017 г.

.

<< Всички новини | << АРХИВ