Новини

<< Всички новини

[06.11.2017]

ОБЩИНА ГЪРМЕН С НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ

В изпълнение на Договор за сътрудничество №РД04-213/27.10.2017г. по проект “Закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на “Домашен социален патронаж” село Марчево, общ.Гърмен”, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика беше доставено ново кухненско оборудване в „Домашен социален патронаж“ село Марчево. Общата стойност на доставеното оборудване е 29 829.40 лв., лева, като 26 846.46 лв. са предоставени от Фонда.

Центъра за социални услуги „Вяра, Надежда и Любов ” с.Марчево развива дейността „Домашен социален патронаж“ и други допълващи услуги, като към настоящия момент общият брой за които се приготвя храна са 170 самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания. На 70 лица се приготвя и доставя храна по домовете от „Домашен социален патронаж“; 70 човека получават храна по проект „Осигуряване на топъл обяд„; 20 човека се хранят към „Дневен център“ и около 10 човека се хранят настанени в „Защитено жилище“ с. Марчево.

Услугата е жизнено необходима за тези групи от населението и интересът към нея непрекъснато се увеличава. Кухненското оборудване и обзавеждане беше амортизирано и недостатъчно. В изпълнение на проекта за предприятието са закупени: електрическа фурна на три нива, два хладилника от ИНОКС, кухненски електрически робот, професионална съдомиялна машина, работни маси, количка за сервиране, стелажи, съдове за готвене и посуда.

Новото оборудване значително ще облекчи работния процес и ще подобри качеството на предоставяната социална услуга „Домашен социален патронаж“ с. Марчево.

В резултат от изпълнението на проекта повече възрастни хора и хора с увреждания ще имат достъп до качествена социална услуга в обичайната домашна среда и в дневния център за хора с увреждания.

<< Всички новини | << АРХИВ