Новини

<< Всички новини

[11.10.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ” Цел на проекта: осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. Дейности: - Набиране на заявления от родители на дете/деца от 0 до 5-годишна възраст; - Осигуряване на трудово посредничество на безработни родители с дете/деца; - Подбор на безработни/неактивни лица за определяне на възможностите им за включване в заетост, свързана с полагане на грижи за деца от 0 до 5-годишна възраст; - Осигуряване на грижа за децата от 0 до 5 г. на заети и безработни родители; - Методическа подкрепа във връзка с отглеждането на детето/децата; - Информация и комуникация. Целева група: Родители - Търсещи работа безработни младежи до 29 г. вкл.; Търсещи работа, безработни и неактивни лица над 30 г.; Лица в неравностойно положение на пазара на труда. Грижа за децата от 0 до 5 г. на заети (включително самонаети/самоосигуряващи се заети лица) и безработни родители, приоритетно ще бъде предоставяна на самотни родители, многодетни семейства, членове на семейства на социално подпомагане и други уязвими групи. Бюджет на проекта: 20 000 000 лв. - Средства от ЕСФ – 17 000 000 лв. (85%) - Национално съфинансиране – 3 000 000 лв. (15%) Продължителност: до 2020 г. Индикатори: Индикатор за изпълнение: Безработни и неактивни лица – 2 000 бр. Специфичен индикатор за изпълнение за процедурата: Брой родители с малки деца – 1 500 бр. Индикатор за резултат: Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – 1 500 бр. Заявление от родител/и по проект "Родители в заетост" Информация за родители Заявление от безработни/неактивни лица по проект "Родители в заетост" Информация за безработни и неактивни лица (детегледачи)           

Документи:

Информация в помощ на родители.

Информация в помощ на безработни.

Заявление от родители.

Заявление от безработни.

<< Всички новини | << АРХИВ