Новини

<< Всички новини

[13.10.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 16 – 20 октомври 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Община Гърмен  

На 18.10.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Дебрен: Втора, Осемнадесета, Първа, Седма, Ст 18 Кл Б Тп Дебрен 2, Ст 31 Кл А Тп Дебрен 2, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 18.10.2017 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Рибново: Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, М. Бърдо, М. Плевнето, М. Селища, М. Снесеното, неуточнен адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Шеста

На 19.10.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Огняново, Общ. Гърмен: 034075, Благой Матеров, Втора, Горни Бани, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Шеста, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Кирил и Методий, неуточнен адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Пета, Първа, Ст 2 Кл. в Тп Огняново 1, Трета, Тридесета, Четвърта, Четиридесет и Първа, Шестнадесета

На 19.10.2017 г. /11:00 - 13:30 ч./ - Огняново, Общ. Гърмен: Горни Бани, неуточнен адрес

На 19.10.2017 г. /13:45 - 16:00 ч./ - Гърмен: Извън регулацията

На 19.10.2017 г. /13:45 - 16:00 ч./ - Марчево: 047096 По Квс на с. Марчево

На 20.10.2017 г. /09:00 - 11:30 ч./ - Гърмен: Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Първа, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Девета, Десета, неуточнен адрес, Общинска Администрация Гърмен, Осма, Пета, Петнадесета, Площада, Първа, Трета, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета; Дебрен

На 20.10.2017 г. /11:30 - 13:00 ч./ - Гърмен: Двадесет и Втора, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Четвърта, Деветнадесета, Извън регулацията, неуточнен адрес, Осемнадесета, Трета

На 20.10.2017 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Гърмен: Втора, Двадесет и Първа, Девета, Десета, неуточнен адрес, Площада, Суадживица, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 20.10.2017 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Гърмен: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън регулацията, неуточнен адрес, Осемнадесета, Осма, Петнадесета, Първа, Седма, Трета, Тридесет и Пета, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тринадесета, Шеста

<< Всички новини | << АРХИВ