Новини

<< Всички новини

[27.10.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 29 октомври – 03 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Благоевградска област

Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Община Гърмен  

На 30.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч.; 12:30 - 14:30 ч./; на 31.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 01.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 02.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 03.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 04.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Дъбница: Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Неуточнен адрес, Осма, Първа, Седма, Стопански двор, Трета, Четвърта, Шестнадесета

На 30.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади

На 30.10.2017 г. /09:30 - 16:15 ч./ - Балдево: УПИ VII-97, Кв. 9, УПИ ІІІ Кв. 14

На 03.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горно Дряново: Клиентите, захранени от Трафопост 1 на изхода за село Лещен

На 03.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Дебрен: Втора, Осемнадесета, Първа, Седма, Ст 18 Кл Б ТП Дебрен 2, Ст 31 Кл А ТП Дебрен 2, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

<< Всички новини | << АРХИВ