Община Гърмен » Екология » Нормативни документи

Селско стопанство

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

08.08.2017 Обява във връзка с провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година

Във връзка с провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година, на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общинска служба по земеделия - Гърмен обявява, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал. 3 за землищата Огняново, Балдево, Гърмен, Дъбница, Дебрен и Хвостяне в община Гърмен.

01.05.2017 Протокол за разпределение на мерите и пасищата на територията на община Гърмен за 2017 г.

03.01.2017 Заповед №РД-08-355/20.12.2016 г. за изменяне на Заповед №РД-08-244/30.09.2016 по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие"

Заповед №РД-08-355/20.12.2016 г. за изменяне на Заповед №РД-08-244/30.09.2016 по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград, с която са разпределени масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Дъбница, община Гърмен.

РД08-242 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Балдево

Публикувано на 10.10.2016

РД08-243 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Гърмен

Публикувано на 10.10.2016

РД08-245 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Дебрен

Публикувано на 10.10.2016

РД08-244 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Дъбница

Публикувано на 10.10.2016

РД08-241 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Огняново

Публикувано на 10.10.2016

горе