Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Програми

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

01.08.2017 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 година

Антикорупционна програма на община Гърмен.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г. /28.12.2016/

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г. /съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС/

Общинска програма за опазване на околната среда на общ. Гърмен

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците – част от общинската програма за околна среда.

Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация в общ. Гърмен

Програма за равноправно интегриране на етническите общности в българското общество.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2012 г. /съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС/

Програма за управление на община Гърмен 2011-2015 г.

горе