Община Гърмен » Общинска администрация » Кметски екип » Кметове и кметски наместници

Кметове и кметски наместници

 

Кметове на кметства

Село Горно Дряново
Мехмедали Хаджиев
0882/966 780

 

Село Дебрен
Тюркиян Ходжова
0882/966 762

 

Село Долно Дряново
Ваит Моллахасанов
0882/966 784

 

Село Дъбница
Синем Бекирова
0882/966 774

 

Село Огняново
Димитрия Гюрова
0882/966 767

 

Село Осиково
Митко Дедьов
0882/966 758

 

Село Рибново
Феим Иса
0882/966 779

 

Село Хвостяне
Сейхан Ахмедов
0882/966 776

 

Село Марчево
Розен Марчев
0882/966 764

 

Село Балдево
Илиана Гюрнева
0882/966 761

 

Село Крушево

Ангелина Качамакова
0882/966 786

 

Село Ореше
Ракип Камбуров
0882/966 756

 

Село Скребатно
Даниела Пидева
0882/966 769

 

Кметски наместници

Село Лещен
Найле Хаджиева
0882/966 782

 

Село Ковачевица

Кирил Жуглев
0882/966 765