Община Гърмен » Екология » Екология

ПРОЕКТ НА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РСУО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ЗА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО ЗА ПЕРИОДА

2014-2020 Г.

О Б Я В А

17.03.2017

На основание Методическите указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Регионални програми за управление на отпадаците, Община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до изготвения проект на Регионална програма за управление на отпадаците – РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014-2020 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

Публично обсъждане на проектът на Регионална програма за управление на отпадаците – РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014-2020 г., ще се проведе на 06.04.2017 г. от 11:00 часа, в сградата на Общинска Администрация Гоце Делчев /зала партер/.


 

Регионална програма за управление на отпадаците 

07.03.2017 г.

Тука може да изтеглите Регионалната програма за управление на отпадаците - РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014-2020 г.; Анализ на състоянието на управлението на отпадаците в РСУО - Гоце Делчев и Съобщение.

Изтеглете: ТУК!