Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Обществени поръчки 2017

№3

Дата на публикуване:29.05.2017 г.

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Ремонт на ВиК мрежи на населените места в община Гърмен"

Документи към процедурата

Име на документа                                         Дата на публикуване в профила на купувача         
Обява 29.05.2017
Документация 29.05.2017
Техническа спецификация 29.05.2017
КСС 29.05.2017
Образци 29.05.2017
Съобщение за удължаване 15.06.2017                                        
                                               

 

№2

Дата на публикуване: 12.05.2017

Открита процедура за предоставяне на оферти за участие в публично състезание с предмет "Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Гърмен"

Документи към процедурата

Име на документа                                 Дата на публикуване в профила на купувачая
Обявление 12.05.2017
КСС 12.05.2017
Образци 12.05.2017
Техническа спецификация 12.05.2017
Решение 12.05.2017
Документация 12.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


№1 

Дата на публикуване: 08.02.2017

Събиране на оферти с обява с предмет "Принудително премахване на незаконни строежи или части от тях съгласно разпоредбите на ЗУТ"

Документи към процедура

Име на документа Дата на публикуване в профила на купувачая
Решение за прекратяване на процедурата 14.03.2017
Протокол от комисията 14.03.2017
Съобщение за удължаване на срока за отваряне на офертите 27.02.2017
Обява 08.02.2017
КСС 08.02.2017
Образци 08.02.2017

Документация

08.02.2017