Община Гърмен » За община Гърмен » Население

Население

 

Населението на община Гърмен към 09.02.2012 г. е 16 921 човека.

По села разпределението е следното:

1. Балдево - 202 човека

2. Горно Дряново - 1 074 човека

3. Гърмен - 2 036 човека

4. Дебрен - 2 503 човека

5. Долно Дряново - 1 307 човека

6. Дъбница - 2 251 човека

7. Ковачевица - 50 човека

8. Крушево - 277 човека

9. Лещен - 7 човека

10. Марчево - 157 човека

11. Огняново - 1 697 човека

12. Ореше - 305 човека

13. Осиково - 580 човека

14. Рибново - 2 934 човека

15. Скребатно - 296 човека

16. Хвостяне - 1 245 човека