Община Гърмен » Архив за проведените избори » Местен референдум с. Марчево » 2017 г. » Съобщения

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА РЕФЕРЕНДУМА


 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИК ЗА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В С. МАРЧЕВО - публикувана на 11.05.2017 г.


 

СЪОБЩЕНИЕ
Ръководството на община Гърмен уведомява избирателите от
с. Марчево:

- Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец.
Заявлението може да се подаде:
- по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, общинска администрация;
- по факс – 0751 6-10-62;
- по електронна поща - [email protected];
Крайният срок за подаване на заявлението /чл.37, ал.1 от Изборния кодекс/ е 03. 06. 2017 г.

- Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление с което да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес.
Крайният срок за подаване на заявлението /чл.36, ал.1 от Изборния кодекс/ е 03. 06. 2017 г.

- Избирателите, който имат непълноти и грешки в избирателните списъци, могат да подават заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) до 10. 06. 2017 г.
Заявленията са по образец и се подават в кметство с. Марчево и в Центъра за информация и услуги на граждани към общинска администрация с. Гърмен. 

На 03. 06. 2017 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. в Общинска администрация ще има дежурен служител, който ще приема горепосочените заявление.

Телефон за връзка 0882966770 – Мария Попова – началник отдел ГРАО