Община Гърмен » Общински съвет Гърмен » Архив Материали за сесия

АРХИВ МАТЕРИАЛИ ЗА СЕСИЯ

Материали за сесия на 28.11.2018 г.


Материали за сесия на 16.10.2018 г.


 Материали за сесия на 17.09.2018 г.


 Материали за сесия на 17.08.2018 г.


 Материали за сесия 01.08.2018 г


  Материали за сесия 21.06.2018 г


  Материали за сесия - 04.06.2018 г


 Материали за сесия - 02.05.2018 г


 Материали за сесия-04.04.2018 г 


 Материали за сесия-08.03.2018 г


 Материали за сесия-27.02.2018 г 


 Материали за сесия-31.01.2018 г.


  Материали за сесия - 28.12.2017 г.


 Материали за сесия на 28.12.2018 г.


Материали за сесия на 30.01.2019 г.


 Материали за сесия на 28.02.2019 г.


Материали за сесия на 11.03.2019 г.


Материали за сесия на 28.03.2019 г.


Материали за сесия на 04.04.2019 г.


Материали за сесия на 23.04.2019 г.


 Материали за сесия на 31.05.2019 г.


 Материали за сесия на 05.07.2019 г.


 Материали за сесия на 27.08.2019 г.


Материали за сесия на 18.09.2019 г.


Материали за сесия на 18.09.2019 г. 


Материали за сесия на 28.11.2019 г.


Материали за сесия на 27.12.2019 г.


 Материали за сесия на 31.01.2020 г.


 Материали за сесия на 21.02.2020 г. - част 1

                                                        - част 2 


 Дневен ред за сесия на 15.05.2020 г.

Материали за сесия на 15.05.2020 г.


Дневен ред за сесия на 26.06.2020 г.

Материали за сесия на 26.06.2020 г.


Дневен ред за сесия на 04.08.2020 г.

Материали за сесия на 04.08.2020 г.


 Дневен ред за сесия на 14.09.2020 г.

 Материали за сесия на 14.09.2020 г.