Община Гърмен » Общински съвет » Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

Обаразец на декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук

Обаразец на декларация по чл.35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т.1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т.3

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

Част I

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

Част II

  
Исмет  Узунов  Председател на общ. съвет  изтегли      
Мустафа   Мейзин  Общински съветник  изтегли      
Самуил  Куйбишев Общински съветник  изтегли      
Али   Господев  Общински съветник   изтегли      
Фазли   Ролев  Общински съветник   изтегли       
Ибрахим  Джуркин  Общински съветник   изтегли      
Али   Авдиков  Общински съветник   изтегли      
Мустафа   Геров  Общински съветник   изтегли      
Росен   Соленков  Общински съветник   изтегли      
Ибрим  Мутаджиков  Общински съветник   изтегли      
Хамид  Юсниев  Общински съветник   изтегли      
Владислав  Качериев  Общински съветник   изтегли      
Рефат   Ходжа  Общински съветник   изтегли      
Верхад  Ислямов  Общински съветник   изтегли      
Екатерина   Татанова  Общински съветник   изтегли      
Мурат  Адем Общински съветник   изтегли      
Осман  Узунов Общински съветник   изтегли      
Минка  Капитанова Кмет на община Гърмен изтегли   Да изтегли 
Ваит Моллахасанов Кмет на с. Долно Дряново изтегли   Да изтегли
Мехмедали Хаджиев Кмет на с. Горно Дряново изтегли   Да изтегли
Сейхан  Ахмедов Кмет на с. Хвостяне изтегли   Да изтегли
Ракип Камбуров Кмет на с. Ореше  изтегли   Да изтегли
Ангелина Качамакова Кмет на с. Крушево изтегли   Да изтегли
Даниела Пидева Кмет на с. Скребатно изтегли   Да изтегли
Илиана Гюрнева Кмет на с. Балдево изтегли   Да изтегли
Синем Бекирова Кмет на с. Дъбница изтегли   Да изтегли
Митко Дедьов Кмет на с. Осиково изтегли   Да изтегли
Феим Иса Кмет на с. Рибново изтегли   Да изтегли
Димитрия Гюрова Кмет на с. Огняново изтегли   Да изтегли
Розен Марчев Кмет на с. Марчево изтегли   Да изтегли
Тюркян Ходжова Кмет на с. Дебрен изтегли   Да изтегли