Община Гърмен » Протоколи на ОЕСУТ » Протоколи на ОЕСУТ

Протоколи на общинския експертен съвет по устройство на територията


 

Протокол №11 от 07.11.2018 г.

 

Протокол №12 от 21.11.2018 г.

 

Протокол №13 от 05.12.2018 г.