Община Гърмен » Архив за проведените избори » ИЧЕП 2019 г. » Съобщение

1. Покана за провеждане на консултации за съставяне на Секционните избирателни комисии (СИК) в община Гърмен за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

 

2. Методика за определяне съставите на СИК на територията на община Гърмен и за разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насочени за 26 май 2109 г. (без съставите на ПСИК).

 

3. Решение №150 - ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК за назначаване на съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

 

4. Съобщение относно избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 

5. Разясняване правата на гражданите - https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video

 

6. Съобщение за обучение на Секционните избирателни комисии в община Гърмен.

 

7. Видеоклип за Машинно гласуване - https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video_machine_voting

 

8. Обучителен видео материал, предназначен за членовете на СИК, за провеждане на машинно гласуване - https://www.cik.bg/bg/ep2019/machine-voting 

 

9. График за получаването на изборните книжа и материали за изборите за членова на Европейския парламент на Република България.