Община Гърмен » Архив за проведените избори » Местни избори 2019 г. » Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

 

1. Хронограма -

 

2. Покана за консултации за определяне състава на ОИК.

 

3. Решение №600 - МИ от 09.08.2019 г.  ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

4. Списък на кметствата, в които ще се провеждат избори.

 

5. Решение № 808 от 27.08.2019 г. на ЦИК за назначаване на ОИК Гърмен 

 

6. Съобщение относно избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 

 7. Покана за провеждане на консултации за определяне съставяна на членовете  на Секционните избирателни комисии (СИК) в община Гърмен на 18.09.2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 1029-МИ  ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

 

 - Изчислителна процедура за общия брой  на членовете на СИК.

 

8. Разяснителна кампания 2019 за гражданите:

- https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video

- https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners

 

9. Обява за обучение на членовете на секционните комисии от община Гърмен.

 

10. График за получаването на изборните книжа и материали за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

 

11. ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ІІ-я ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ НА 03.11.2019 Г.