Община Гърмен » Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 » Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021

Втора кампания за набиране на преброители за предстоящото през септември и октомври 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

 Изтегли: Тук 

 

Съгласно т. IV.2. от Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.  от 15.09.2020 г. стартира кампанията по набиране на преброители и контрольори,  с продължителност до 30.10.2020 година.

Документите за кандидатстване ще се приемат в деловодството.

Необходими документи:

 

· Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител;

 

· Автобиография;

 

· Критерии за подбор, утвърдени с Протокол №6 от неприсъствено заседание на ЦКП;

 

· Информация и съгласие за обработка на лични данни, което всеки кандидат следва да подпише;

 

Заповед №РД-05-817/14.09.2020 г. за определяне на цени/ ставки за извършваните дейности по провеждане на Преброяване 2021