Община Гърмен » Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 » Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021

 

СПИСЪК НА КОНТРОЛЬОРИ И ПРЕБРОИТЕЛИ

Изтегли:Тук

 

 

                                                                                                                                                        ПРЕБРОЯВАНЕ

 

 

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

 

От 0:00 часа на 7 септември до 24:00 часа на 17 септември  2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна.

 

От 8:00 часа на 18 септември до 20:00 часа на 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата.

 

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

 

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

 

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

 

 

 

Втора кампания за набиране на преброители за предстоящото през септември и октомври 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

 Изтегли: Тук 

 

Съгласно т. IV.2. от Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.  от 15.09.2020 г. стартира кампанията по набиране на преброители и контрольори,  с продължителност до 30.10.2020 година.

Документите за кандидатстване ще се приемат в деловодството.

Необходими документи:

 

· Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител;

 

· Автобиография;

 

· Критерии за подбор, утвърдени с Протокол №6 от неприсъствено заседание на ЦКП;

 

· Информация и съгласие за обработка на лични данни, което всеки кандидат следва да подпише;

 

Заповед №РД-05-817/14.09.2020 г. за определяне на цени/ ставки за извършваните дейности по провеждане на Преброяване 2021