Община Гърмен » Филм за община Гърмен » Филм за община Гърмен

Документален филм за туристическите обекти в общините Гърмен и Тасос  насочен към новосъздадени възможности за хора с увреждания. Филмът е част от мерките за популяризиране на туристическите активи и подобрени условия, по проект „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район."

https://www.youtube.com/watch?v=2dQBm7euPRc