Община Гърмен » Архив за проведените избори » Избори Ноември 2021 г. » Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Относно:Получаване на изборни книги и материали  СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Районна избирателна комисия Благоевград уведомява, че обучението на членовете на секционни избирателни комисии в изборен район – 01 Благоевградски ще се извърши дистанционно, чрез електронната

Районна избирателна комисия Благоевград уведомява, че обучението на членовете на секционни избирателни комисии в изборен район – 01 Благоевградски ще се извърши дистанционно, чрез електронната онлайн платформа TEAMS, която ще бъде достъпна на електронната страница на РИК 01 по график, както следва:

 

Дата, час:

Членове от РИК 01:

10.11.2021 г. /сряда/ от 18:30 ч.  

 

1. Антоанета Богданова

2. Елена Панчева

11.11.2021 г. /четвъртък/ от 18:30 ч. 

 

1. Антоанета Богданова

2. Елена Панчева

 Видеозаписи от проведените обучения ще бъдат достъпни за ползване на електронната страница на РИК 01 в раздел „Съобщения“.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Във връзка с чл. 10, ал.1 и чл. 234 от Изборния кодекс Ви уведомяваме, че за община Гърмен е определена Секция 01300001 – с. Гърмен, с място на гласуване Кафе “Бистрото“, в която могат да гласуват избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.

 

Заявки за помощ могат да се правят в Общинска администрация от 07:00 ч. до 19:30 ч. на 11.07.2021 г. на тел. 0882966757 и 0882966770.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

Общинска администрация с. Гърмен уведомява членовете на СИК, че на 03 и 04 ноември 2021 г. от 18.30 ч. ще се проведе дистанционно обучение чрез платформа ТИЙМС от Сиела Норма за работа със специализирано устройство за машинно гласуване

ЛИНК КЪМ ПЛАТФОРМАТА Е НАЛИЧЕН НА СТРАНИЦАТА НА РИК-БЛАГОЕВГРАД

.

ЗА ДА ОТВОРИТЕ ЛИНКА НА РИК - БЛАГОЕВГРАД, НАТИСНЕТЕ :Още информация тук

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

      Община с.Гърмен, информира избирателите от общината, че заявление - декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място се подава само от кандидати за президент и вицепрезидент, кандидати за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели в ЦИУГ на общинска администрация. Приложение № 34-ПВР/НС

 

Крайният срок за подаване на заявление - декларация /чл.34, ал.1-3 от Изборния кодекс/ е 30.10.2021 г.  

 

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Гърмен уведомява избирателите от общината, чиито постоянни и настоящи адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 г включително.

-          искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис

или

-          чрез електронно заявление, без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

    Ръководството на община Гърмен уведомява избирателите от общината:

        1. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец. Приложение № 39-ПВР/НС

 

    Заявлението може да се подаде:

 

        - по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, общинска администрация;

 

        - по факс – 0751 6-10-62;

 

        - по електронна поща - [email protected];

 

   Крайният срок за подаване на заявлението /чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс/ е 30.10.2021 г.  

 

        2.Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление с което да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. Приложение № 30 – ПВР/НС

 

   Крайният срок за подаване  на заявлението /чл.36, ал.1 от Изборния кодекс/ е 30.10.2021 г.  

 

       3. Избирателите, който имат непълноти и грешки в избирателните списъци, могат да подават заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) до 06.11.2021 г. Приложение № 26 ПВР/НС

 Заявленията са по образец и се подават в Центъра за информация и услуги на граждани към Общинска администрация с. Гърмен и в кметствата по населени места.

 

 

 

 

ПОКАНА

 

За провеждане на консултации за съставяне на СИК в община Гърмен за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 644 – ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК , ви каня , на 07.10.2021 г. от 14 часа в заседателната сграда на Общинска администрация                с. Гърмен, за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/.