Община Гърмен » Архив за проведените избори » Избори Ноември 2021 г. » Избирателни списъци

Списък на заличените лицапубликуван на 18.11.2021 г.

 

Списък на заличените лица- публикувано на 02.11.2021 г.

 

Избирателни списъци- публикувано на 04.10.2021 г.