Община Гърмен » E-ИНФОРМ. ЗА ГРАЖДАНИТЕ » Онлайн проверка за данъчни задължения

Онлайн проверка за данъчни задължения

Обява

 

Уважаеми граждани,

От 07.12.2012 г. община Гърмен предлага нова услуга за Вас - on-line проверка на данъчни задължения към общината. За целта е необходимо да получите ПИН - код, лично от Данъчна служба с. Гърмен. След това да влезете в под меню „Проверка за данъчни задължения” в сайта на общината и да проверите задълженията си за данък недвижим имот, такса битови отпадъци, данък превозно средство и глоби.

 

При зареждане на страницата за "Проверка за данъчните задължения" изберете:

- "Continue to this site"/"Продължете напред" за Internet Explorer

- "I understand the risks"/"Разбирам опасностите" за Mozilla Firefox

- "Proceed anyway"/Продължаване напред въпреки това" за Google Chrome