Община Гърмен » Избори октомври 2022 г. » Избирателни списъци