Община Гърмен » Избори октомври 2022 г. » Съобщение

27.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Получаване на изборни книги и материали СИК за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

 

21.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВАЖЕН СРОК ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!

 

      Община Гърмен информира, че се удължава срока за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 26.09.2022 г., тъй като на територията на община Гърмен с Решение № 114 – НС от 20.09.2022 г. на Районна избирателна комисия има образувана Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/.

 Заявлението (Приложение № 67-НС), може да се подаде:

 - в Центъра за информация и услуги на граждани на Общинска администрация с. Гърмен.

 - по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, общинска администрация;

 - по факс – 0751 6-10-62;

 - по електронна поща - [email protected];

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 1

 

Във връзка с чл. 10, ал.1 и чл. 234 от Изборния кодекс Ви уведомяваме, че за община Гърмен е определена Секция 01300001 – с. Гърмен /Заграде/, с място на гласуване Кафе “Бистрото“, в която могат да гласуват избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Заявки за помощ могат да се правят в Общинска администрация от 07:00 ч. до 19:30 ч. на 02.10.2022 г. на тел. 0882966757 и 0882966770.

 

 

 20.09.2022 г.

 

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 02.10.2022 г. Ви уведомяваме, че на 21.09. 2022 г. /сряда / от 17:00 часа в големия салон на читалище “Искра“ с. Гърмен ще се проведе обучение на членове на СИК от Районната избирателна комисия гр. Благоевград.

 Цялото съобщение: Тук

 

 

19.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл. 10, ал.1 и чл. 234 от Изборния кодекс Ви уведомяваме, че за община Гърмен е определена Секция 01300001 – с. Гърмен /Заграде/, с място на гласуване Кафе “Бистрото“, в която могат да гласуват избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 

Заявки за помощ могат да се правят в Общинска администрация от 07:00 ч. до 19:30 ч. на 02.10.2022 г. на тел. 0882966757 и 0882966770.

 

 

16.09.2022 Г.

СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖЕН СРОК ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!!!

 

Община Гърмен информира, че:

На 17 септември 2022 г. (събота) от 08:00 ч. до 17.30 ч., заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение №21-НС), заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №67-НС) и заявления за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели (Приложение №25-НС) за избори за народни представители на 2 октомври 2022 г., ще се приемат в Центъра за информация и услуги на граждани на Общинска администрация с. Гърмен.

 

12.09.2022 Г.

ГРАФИК НА МАШИНИ ЗА РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

 

30.08.2022 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

 

Община Гърмен уведомява избирателите от общината:

 

  1. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец. Приложение № 67-НС

 

    Заявлението може да се подаде:

 

   - по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, общинска администрация;

 

   - по факс – 0751 6-10-62;

 

   - по електронна поща - [email protected];

 

   Крайният срок за подаване на заявлението /чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс/ е 17.09.2022 г.  

 

      2. Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление с което да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. Приложение № 21–НС.

 

   Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

 

  Крайният срок за подаване  на заявлението /чл.36, ал.1, ал.3 и 4 от Изборния кодекс/ е 17.09.2022 г. включително. 

 

  Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/, краен срок 17.09.2022 г. включително.

 

     3. Избирателите, който имат непълноти и грешки в избирателните списъци, могат да подават заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) до 24.09.2022 г. включително. Приложение № 17 - НС

  Заявленията са по образец и се подават в Центъра за информация и услуги на граждани към Общинска администрация с. Гърмен и в кметствата по населени места.

 

      ГД ГРАО: Чрез този сайт можете да направите справка по ЕГН или  по адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

 Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

 Чрез SMS

 Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 Чрез стационарен или мобилен телефон

 Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

 

 1. Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина.

2. Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина - със субтитри.

3. Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели сувреждания и гласуване с машина.

 

 

22.08.2022 Г.

СИМУЛАТОР МАШИННО ГЛАСУВАНЕ 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

 

19.08.2022 Г.

ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ИЛИ КОАЛИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 Г.