Община Гърмен » Общински съвет Гърмен » Протоколи от комисии » Протоколи от ХК » Протоколи от ХК

ПРОТОКОЛИ ОТ ХУМАНИТАРНАТА КОМИСИЯ

 

ПРОТОКОЛ № 5/26.04.2024 Г.

 

ПРОТОКОЛ № 4/25.03.2024 Г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3/12.02.2024 Г.