Община Гърмен » Общински съвет Гърмен » Материали за комисии » Материали за БК » Материали за БК

Дневен ред на постоянната комисия по БК на 18.07.2024 г.

Материали за заседание на постоянната комисия на 18.07.2024 г.

част 1 

част 2 

част 3

част 4

част 5

част 6

 


 

Дневен ред на постоянната комисия по БК на 30.05.2024 г.

Материали за заседание на постоянната комисия на 30.05.2024 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

част 6

част 7

част 8

част 9

 


 

Дневен ред на постоянната комисия по БК на 29.04.2024 г.

Материали за заседание на постоянната комисия на 29.04.2024 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

 


 

Дневен ред на постоянната комисия по БК на 26.03.2024 г.

Материали за заседание на постоянната комисия на 26.03.2024 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

 


 

Дневен ред на БК на 13.02.2024 г.

Материали за БК

Част 1

Част 2