Община Гърмен » Общинска администрация » Декларацията за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл.49, ал.1, т.1, т.2  от Закона за Противодействие на Корупцията (ЗПК)

 

Образецът на декларацията за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК - виж тук

Образецът на декларацията за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - виж тук

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.49, АЛ.1, Т.1  ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.49, АЛ.1, Т.2
 Емил   Шарков  Мл. експерт   Програми на ЕС  изтегли  изтегли
 Марияна   Стругова  Стажант одитор  изтегли  изтегли
 Фатме  Хаки  Специалист деловодител и МП  изтегли  изтегли