Община Гърмен » Общински съвет Гърмен » Комисии

Комисии

1. Комисия по общинска собственост, финанси, икономика и нормативна уредба

Председател: Рифат Ходжа

Членове:  Ахмед Ходжов

                 Джемал Таламанов

                 Ибрахим Джуркин

                 Явор Куйбишев

               

2. Комисия по устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и транспорт

Председател: Емил Соленков

Членове:  Мустафа Узун

                 Владислав Качериев

                  Кямран Абдиков

                  Красимир Пендев

 

3. Комисия по хуманитарни и социални дейности, образование, култура и вероизповедание:

Председател: Айдън Мохамед

Членове:  Рифат Ходжа

                  Асим Чауш

                  Джаит Чауш

                  Феим Мусанков

 

4. Комисия по младежки дейности, спорт, туризъм и по Закона за противодействие на корупцията:

Председател: Али Хатип

Членове:  Джемал Робов

                  Емил Соленков

                  Айдън Мохамед

                  Джаит Чауш