Община Гърмен » Общински съвет » Комисии

Комисии

1. Комисия по общинска собственост, финанси, икономика и нормативна уредба

Председател 

Членове:

 

 

2. Комисия по устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и туризъм

Председател 

Членове:

 

 

3. Комисия по хуманитарни и социални дейности, младежта и спорта и конфликт на интереси

Председател 

 

Членове: