Новини : Архив : януари 2017

<< Всички новини

[27.01.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рецик...> [Пълен текст]

[24.01.2017]

ОБЯВА ЗА НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАДЗОР И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРАЖЕНИЯ”

Сигурността на малките язовири у нас през последните две десетилетия е повод за редица тревоги в обществото. Повод за това са немалкото и все по-чести аварии по тях и трагичните резултати о...> [Пълен текст]

[23.01.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[20.01.2017]

ЗА ХИТРИНО!

Уважаеми съграждани,
Голяма е трагедията, която сполетя жителите на с. Хитрино. Жертвите не могат да се върнат, разрушените къщи ще се възстановят, но болката на хората ще ост...> [Пълен текст]

[13.01.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рецик...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/, с който се променя регулацията на УПИ II, ...> [Пълен текст]

[09.01.2017]

ЙОРДАНОВДЕН В ОБЩИНА ГЪРМЕН

Богоявление (от старо българс...> [Пълен текст]

[06.01.2017]

ОБЯВА

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне...> [Пълен текст]

[05.01.2017]

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА“

Уважаеми жители на община Гърмен, [Пълен текст]

[03.01.2017]

ОБЯВА

Общинска администрация с.Гърмен на основание чл.84 от Закона за публичните финанси 

О Б Я В Я В А

Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини