Новини : Архив : януари 2019

<< Всички новини

[31.01.2019]

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА С. РИБНОВО

Уважаеми съграждани,

За мен е чест и удоволствие да изкажа голямата благодарност на г-н Пирнарев -  р-л ОЦ на ЧЕЗ ра...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, пл. №20, кв.60 по плана на село Гърмен, общ.Гърме...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[30.01.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за издаване на уд...> [Пълен текст]

[28.01.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-109, XXIII-1049 и УПИ XXIV-1050, кв. 22 по плана на...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-423 УПИ XI-436 и УПИ ХII-465, кв.46 по плана на село...> [Пълен текст]

[25.01.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[24.01.2019]

ОБЯВА

Съобщавам Ви, че със заповед № ОХ-16/08.01.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени следният брой

Места за кандидат-курсанти във висшите в...> [Пълен текст]

[22.01.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

АПЕЛ ЗА ПОМОЩ

Уважаеми съграждани,

 

На 09.01.2019 г., пожар изпепели почти напълно а...> [Пълен текст]

[17.01.2019]

ОБЯВА

Обява за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат...> [Пълен текст]

ОБЯВА 1

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да Пълен текст]

[15.01.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

ОБЯВА

Общинска администрация село Гърмен, на сонование чл. 91, ал. 5 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие обявява на заинтересованите лица проект на доклад Пълен текст]

[03.01.2019]

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ И КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

 

 

                                               ...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК  НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО 

 

[Пълен текст]

[02.01.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПЗ на ПИ №019049, м.“Шопарланка“, землище село Гърмен, общ.Г...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

 Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПП на трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до ПИ №...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини