Новини : Архив : октомври 2018

<< Всички новини

[25.10.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПРЗ на УПИ І, УПИ XVII, УПИ XVIII, кв. 2 по плана на с. Лещен, общ. ...> [Пълен текст]

[23.10.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПР на УПИ І, пл. №460, кв. 39 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен, обл...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №000872, м.“Рибново“, землище село Рибново, общ. Гърмен за жилищно стро...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[22.10.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПП на трасе за транспортен достъп до ПИ №096027, м.“Маноле“, землище село Гърм...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №096027, м.“Маноле“, землище село Гърмен, общ.Гърмен за „Цех за пелети ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[11.10.2018]

ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА

СНЦ „ Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ организира „ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА“.  Събитието ще се пр...> [Пълен текст]

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИ ОТ КВ. "ЗАГРАДЕ" В С. ГЪРМЕН ЗА СПИРАНЕ НА ВОДАТА

О Б Я В А

Общинска администрация с. Гърмен, уведомява живущите на така наречената „Трета главна ...> [Пълен текст]

[09.10.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[08.10.2018]

НА ВНИМАНИЕТО НА МЛАДЕЖИТЕ ДО 29 Г. С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

От 01 октомври 2018 г. стартира процедурата за кандидатстване за работни места в областните и общинските администрации по Програма „Старт на кариерата“ за заетост през 2019 г. З...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[02.10.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПР на УПИ VIІ, пл. №244, кв. 28 по плана на с. Дъбница, общ. Гърмен, об...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[01.10.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини