Новини : Архив : ноември 2016

<< Всички новини

[30.11.2016]

ТОПЪЛ ОБЯД ЗА 70 ДУШИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН

На 01 Ноември 2016г. стартира предоставянето на нов вид социална услуга в общността по проект „Осигуряване на топъл обяд-2016„ . Договор BG05FMOP001-03.002-0166-С01 беше сключен на 23.11.2016г. между...> [Пълен текст]

[21.11.2016]

ОБЯВА

Общинска администрация с.Гърмен на основание чл.84 от Закона за публичните финанси

О Б Я В Я В А

ПУБ...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини