Новини : Архив : ноември 2018

<< Всички новини

[30.11.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IX, пл. №531, кв.16 по плана на село Горно Дряново, общ.Г...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №024075, м.“Кацата“, землище село Рибново, общ.Гърмен за „Жилищно строи...> [Пълен текст]

[29.11.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-изменение на ПЗ на ПИ №034181, м.“Градец“, землище село Огняново, общ.Гърмен отре...> [Пълен текст]

[26.11.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПЗ на ПИ №086022, м.“Раделер“, землище село Д...> [Пълен текст]

[19.11.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми жители на община Гърмен,

 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 66, ал....> [Пълен текст]

[14.11.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение изменение на ПУП-ПЗ на УПИ IX, пл. №325, кв.7 по плана на село Горно Дряново, общ....> [Пълен текст]

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН

                                    &nb...> [Пълен текст]

[09.11.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[06.11.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РД „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАС...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтерес...> [Пълен текст]

[05.11.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII, кв.6 по плана на к. „Огняновски минерални ...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПП на трасе за транспортен достъп до ПИ №000321, м.“Алямски рид&ld...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 3

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПЗ на ПИ №000321, м.“Алямски рид“, землище село Долно Дрянов...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 4

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-63 и УПИ II-61, кв.31 по плана на село Балдево, общ....> [Пълен текст]

ОБЯВА

Съгласно Заповед № РД-2116/02.11.2018г.  на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, уведомявам всички собственици и/или пол...> [Пълен текст]

[02.11.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[01.11.2018]

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ   ГЪРМЕН

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини