Новини : Архив : февруари 2017

<< Всички новини

[24.02.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рецик...> [Пълен текст]

[17.02.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП-ПЗ за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №005142, м.“Усое“ по КВС земл. с. Лещен за жилищно строителство,...> [Пълен текст]

[14.02.2017]

ДА ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО 2017 ГОДИНА

Покана до самодейни състави за участие в VIII - ми Междонароден фолклорен фестивал "Да пеем и танцуваме заедно 21-22 АПРИЛ 2017 Г.", който ще се проведе в рамките на празниците на община Гърмен. [Пълен текст]

[10.02.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рецик...> [Пълен текст]

[09.02.2017]

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИ 2017

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК, ви каня, на 13.02.2017 г., от 15.00 часа, в заседателната зала на Общ...> [Пълен текст]

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИ 2017

Методически указания за определяне съставите на Секционните избирателни комисии на територията на община Гърмен в изборите на народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. (без съставите на ПСИК...> [Пълен текст]

[03.02.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рецик...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини