Новини : Архив : февруари 2019

<< Всички новини

[28.02.2019]

ОБЯВА

Съобщавам Ви, че със заповед № ОХ-176/15.02.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 185 войнишки длъжности за приемане на военна служба ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[27.02.2019]

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Програмата за развитие на туризма  на територията на община Гърмен  2019-2024 г. се публикува на официалната ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ 1

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на  Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на деца и учениц...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ 2

 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на  Годишен план за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2020 г. се публик...> [Пълен текст]

[22.02.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Ком...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местн...> [Пълен текст]

[19.02.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на  УПИ VIII-153, кв.7 по плана на село Огняново, общ. Г...> [Пълен текст]

[18.02.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-462, кв.30 по плана на село Гърмен, общ. Гърмен за &...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-9,  УПИ V-29 и УПИ VI-31, кв.13 по плана на ку...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XVII-49,  УПИ XVIII-691 и УПИ XIX-692, кв.56 по п...> [Пълен текст]

[15.02.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за свои...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[08.02.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Ком...> [Пълен текст]

[07.02.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПП на трасе за транспортен достъп до ПИ №031057, м.“ Гюровица&ldqu...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХII-60, кв.25 по плана на село Балдево, общ. Гърмен за...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ III и УПИ IV, кв.19 по плана на село Гърмен, общ.Гърме...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 3

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на имот пл. №28, кв.32 по плана на село Скребатно, общ.Гърмен...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 4

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Стаи за гости с ресторант“ в ПИ №019025, 019026, землище село Гъ...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 5

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Шивашки цех“ в УПИ XXIII,  кв.3 по плана на село Горно Дрян...> [Пълен текст]

[04.02.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за свои...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини