Новини : Архив : март 2017

<< Всички новини

[20.03.2017]

STANDARD ADVERTISEMENT FOR PUBLICATION OF COMPETITIVE TENDER PROCEDURES CONSTRUCTION WORKS FOR REHABILITATION OF COMMUNITY CENTER IZGREV - 1956 IN THE VILLAGE OF RIBNOVO, MUNICIPALITY OF GARMEN, PROJECT NO CB006.1.21.001


[Пълен текст]

ПИСМО И ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА НА 25 МАРТ ОТ СИК.

Изх. №91-00-108

20.03.2017 г. 

ДО

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО [Пълен текст]

[14.03.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен на основание чл.25, ал.4 от Закона за общинска собственост, УВЕДОМЯВА че е издадена Заповед №109/10.03....> [Пълен текст]

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА СИК В ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА ИНП 2017

Изх. №91-00-100

14.03.2017 г. 

ДО

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

НА ВСИЧКИ ...> [Пълен текст]

[07.03.2017]

ПРОЕКТ НА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РСУО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

О Б Я В А 

На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Регионални програми з...> [Пълен текст]

[02.03.2017]

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА РЕМОНТИРАНАТА СГРАДА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В С. ОСИКОВО

На 01.03.2017 г. Кметът на община Гърмен – г-жа Минка Капитанова откри обн...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини