Новини : Архив : март 2018

<< Всички новини

[30.03.2018]

НАЙ-ДОБРИТЕ СЕДМОКЛАСНИЦИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД!!!

За поредна година ученици от СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Гърмен се класираха за Националния кръг на забавното състезание „Ключът на музиката“, след като заеха първите т...> [Пълен текст]

ТРЕТОКЛАСНИЧКАТА ОТ СУ - ГЪРМЕН - НЕВЕНА МАРТИНОВА БОРИСОВА, С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КОСТАДИНКА КАСАБОВА, СПЕЧЕЛИ ТРЕТО МЯСТО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "РИСУВАМ ЗА ДЕЦАТА НА ЕВРОПА".

[Пълен текст]

НОВ УСПЕХ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ " С. ГЪРМЕН

Днес, 30.03.2018 г. на финала на Областните ученически игри - Благоевград 2018 г. - волейбол VIII - X клас/девойки/, момичетата от VIII клас на СУ - Гърмен спечелиха престижно второ място, като отстъп...> [Пълен текст]

[21.03.2018]

ПОКАНА

 По случай Великденските празници, каним всички жители и

 гости на община Гърмен на следните културни мероприятия: [Пълен текст]

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, КОИТО ИМАТ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТЮТЮН ПРЕЗ 2018 Г, ЧЕ СЪЩИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ В РЕГИСТЪР ТЮТЮН В ОСЗ ГЪРМЕН.

За повече информация : Пълен текст]

[16.03.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с водени преговори между Министерството на земеделието и храните и лично от министър Румен Порожанов и Европейската комисия по отношение на формирането на новата Обща селскостопанска пол...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №094002, м. „Даръковица“ по КВС землище село Гърмен, общ. Гърм...> [Пълен текст]

[06.03.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

Pr [Пълен текст]

[01.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини