Новини : Архив : април 2018

<< Всички новини

[30.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПР/план за регулация/, с който се променя дворищната регулация на УПИ III-513, ...> [Пълен текст]

[27.04.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) публикува Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, финансирани „За Чиста Околна Среда – 2018 г. на тема „О...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ...> [Пълен текст]

[25.04.2018]

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

По случай Празника на община Гърмен - 2018, в общинска администрация се

получиха поздравителни адреси от:

Г-н Румен Радев - Президент на републиката;

Г-н Даниел Панов - пред...> [Пълен текст]

[24.04.2018]

ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН - 2018 Г

И ДОГОДИНА КЕ ДОЙДЕМ ПАК

Както винаги, така и тази година, кулминацията на празниците на община Гърмен бе ІХ-я Международния фолклорен фестивал ...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ –„Лекарски кабинет и жилище“ в УПИ III, пл. №295, кв.19 по плана на с. Огняново,...> [Пълен текст]

[23.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПР/план за регулация/, с който се променя регулационната граница между УПИ XXVI...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

[19.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ- Възрожденска къща за екотуризъм“, находящ се в УПИ V, пл. №466,565, кв. 26 по п...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №050038, м.“Голек“, землище село Марчево, общ. Гърмен за „Къщи за гости,...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 3

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №034181, м.“Градец“, землище село Огняново, общ.Гърмен за „Открит и закр...> [Пълен текст]

[16.04.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ

Уважаеми жители на община Гърмен, ако сте клиенти на електроразпределително дружество ЧЕЗ България, Ви информира за следните услуги,които можете да ползвате.

Безплатно SMS известява...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме жителите на община Гърмен, че "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на насе...> [Пълен текст]

[13.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща за гости“, находящ се в УПИ IIІ, пл. №1, кв. 7 по плана на с. Марчево, о...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

О Б Я В Л Е Н И Е Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Медицински център за рехабилитация, физиотерапия и...> [Пълен текст]

[12.04.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „ОБЩИНА ГЪРМЕН – МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ДА ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО““

    Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №036001, м. „К.Торище“ по КВС землище село Рибново, общ. Гърме...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №№ 000114, 000190, 015059, 015061, м.“Пандимон“ и ПИ №000116...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №№000105, 000108 и 015058, м.“Пандимон“ и ПИ №000107, м. „Ма...> [Пълен текст]

[10.04.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

 

 

Пълен текст]

[04.04.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители и гости на община Гърмен,

Тази година Празникът на община Гърмен ще се проведе от 16 до 21 април 20...> [Пълен текст]

[03.04.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани,

Общинска администрация с. Гърмен, обл. Благоевград, извършва 14 бр. административни услуги по гражданско състояние по електроне...> [Пълен текст]

[02.04.2018]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

За повече информация : Тук

...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини