Новини : Архив : май 2018

<< Всички новини

[29.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща за гости“, находящ се в УПИ ХIV, пл. №145, кв. 21, по плана на с. Марчево,...> [Пълен текст]

[28.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща за гости“, находящ се в УПИ I, пл. №416, кв. 32 по плана на с. Ковачевица,...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение относно публично обявяване по заявление с вх. № 04-02-13 от 19.03.2018 година от "Вега Трейд" ЕООД, град Гоце Делчев , улица "Драмски път" №24, област Благоевград за откриване на процедура ...> [Пълен текст]

[23.05.2018]

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Тук

...> [Пълен текст]

[18.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ...> [Пълен текст]

STANDARD ADVERTISEMENT FOR PUBLICATION OF COMPETITIVE TENDER PROCEDURE FOR SUPPLY OF FOLK COSTUMES, MUSICAL INSTRUMENTS, FURNITURE, MOBILE SCENE AND SCREEN FOR COMMUNITY CENTER IZGREV - 1956 IN THE VILLAGE OF RIBNOVO, MUNICIPALITY OF GARMEN

 

Tender procedure for Supply of folk costumes, musical instruments, furniture, mobile scene and screen for community center Izgrev - 1956 in ...> [Пълен текст]

[15.05.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Преустройство и промяна предназначението на фурна в малко предприятие за пре...> [Пълен текст]

[11.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

[08.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Преустройство и промяна предназначение на къща за гости в семеен хотел и пристр...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №046001, м.“Чавдаров кавак“, землище село Дебрен, общ. Гърмен за „Конт...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-деклараци...> [Пълен текст]

[04.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини